Antynomie w psychospołecznych kontekstach zdrowia w epoce pandemii COVID-19


„Żyjemy w świecie zarządzanym przez uniwersalne procesy psychospołeczne, ale zwykle nie dostrzegamy ich wpływu na nasze codzienne życie. Bywa tak, że dopiero sytuacje ponadprzeciętne, kryzysowe, tak jak to miało miejsce w przypadku pandemii COVID-19, pozwalają na wyostrzenie spojrzenia i dostrzeżenie istoty problemu. Procesy psycho- społeczne, na które chcemy zwrócić uwagę, właśnie w kontekście wiążących się z nimi sprzeczności omawiane są nie tylko w dyskursie naukowym, ale funkcjonują również w popkulturze oraz w szerokim kontekście społecznym. Wydają się nam też istotne z powodu ich potencjalnego wpływu na problematykę zdrowia, zwłaszcza zdrowia psychicznego w wymiarze zarówno indywidualnym, jak i populacyjnym. Do procesów tych należą: finansjalizacja, anomia, dysonans poznawczy i postprawda”.

„Dostrzegamy bowiem ryzyko wzajemnego nakładania się i wzmacniania oddziaływań na jednostkę opisanych powyżej globalnych procesów społecznych: finansjalizacji, społecznej anomii, dysonansu społecznego i postprawdy. Brak refleksji nad tą synergią, może w naszej ocenie prowadzić do wzmocnienia ewolucji społeczeństwa w kierunku, który można określić jako postludzki czy posthumanistyczny. W sensie jednostkowym taki postczłowiek kierowałby się w życiu, prostym rachunkiem ekonomicznym, preferował skuteczne, nawet jeśli byłyby brutalne, metody rozwiązywania konfliktów, a przy tym głęboko wierzył w to, co robi, i nadawał temu pozytywne znaczenie”.

Wspólnie z Prof. Marcinem Jabłońskim napisaliśmy rozdział, który został opublikowany w ważnej książce wydanej przez PAN. Rozdział zwraca uwagę na bardzo poważne procesy społeczne i związane z nimi zagrożenia.

https://publikacje.pan.pl/dlibra/journal/140059?language=pl&fbclid=IwAR2hMpVXyI12WflbDciWKXauH3luWTRa3K0W2_ld6n38o2uwMNaBwCQNEkk

Jabłoński M.J., Murawiec S.: Antynomie w psychospołecznych kontekstach zdrowia w epoce pandemii COVID-19. W: Opolski K., Zdrojewski T., Opolska Z. (red.): Antynomie systemu ochrony zdrowia. Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2021. S.217-227.