46 Zjazd Psychiatrów Polskich


W trakcie 46 Zjazdu Psychiatrów Polskich który odbył się w Szczecinie w dniach 24-26.06.2021 miała miejsce historyczna sesja „Kontakt z przyrodą a zdrowie psychiczne” (25.06.2021).
Oprócz wykładowców którzy byli „na żywo” w sesji uczestniczyła także on-line dr Katarzyna Simonienko.

Na zdjęciu wykładowcy którzy wzięli udział w sesji : obok mnie Prof. Piotr Tryjanowski, następnie Prof. Marek Jarema i Prof. Marcin Wojnar.

To historyczna sesja- w całości poświęcona wpływowi kontaktu z naturą na zdrowie psychiczne, w trakcie najważniejszego Zjazdu polskich z psychiatrów, z udziałem najlepszych wykładowców.

Miałem zaszczyt organizować tą sesję i ją poprowadzić.