Obrazy zaburzeń depresyjnych spod pędzla specjalistów psychiatrii


Są publikacje które są dla mnie szczególnie ważne. Niekoniecznie dlatego że ukazały się w wysoko punktowanym naukowym piśmie. Taką ważną dla mnie, bardzo oryginalną i bardzo ciekawą publikacją jest rozmowa, którą dla „Pulsu Medycyny” przeprowadziła ze mną redaktor Katarzyna Matusewicz. Ta publikacja oparta jest na treściach zobrazowanych w pracach malarskich autorstwa lekarek i lekarzy psychiatrów. Obrazy te powstały w trakcie warsztatów, które prowadziłem z dr Anną Krzemińską z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dlaczego to ciekawe? Ponieważ ukazuje ukryty zazwyczaj aspekt patrzenia przez specjalistów na zaburzenia depresyjne. W psychiatrii obowiązują spójne, ujednolicone i klarowne kryteria rozpoznania depresji. Każdy specjalista zna te same kryteria na podstawie których diagnozuje to zaburzenie. Natomiast ci sami specjaliści którzy na pamięć znają jej definicje – poproszeni o narysowanie depresji – malują różne jej obrazy. Każdy z tych obrazów jest trafny, uzupełniają się one wzajemnie. Ale co najważniejsze, każdy obraz jest też inny – podkreślając różne aspekty różne oblicza, różne postaci depresji. Odzwierciedlając zróżnicowane doświadczenia
Autorek i Autorów (lekarek i lekarzy psychiatrów) wynikające z ich praktyki. Jak widzą depresje psychiatrzy? Na co zwracają szczególna uwagę? Czy dwie osoby leczące dokładnie tą samą populację
chorych z depresją mogą dostrzegać całkiem coś innego? Bardzo dziękuję tym Osobom, które wyraziły zgodę na publikację swoich prac w „Pulsie Medycyny’.

https://pulsmedycyny.pl/obrazy-zaburzen-depresyjnych-spod-pedzla-specjalistow-psychiatrii-1133761

Wersja drukowana: Puls Medycyny 16(424), 2021.