Analiza szczegółów i dostrzeganie całości


Można ćwiczyć swoje funkcje poznawcze rozwiązując klasyczne krzyżówki i łamigłówki lub wykonując zadania na komputerze lub smartfonie. Można je ćwiczyć w przyjemniejszy sposób – rozpoznając gatunki ptaków. Temu celowi służy zeszyt ćwiczeń opracowany przeze mnie wspólnie z Prof. Piotrem Tryjanowskim i z rysunkami Katarzyny Skakuj. Zeszyt został wydany przez Firmę Lundbeck (2022)

Co może dać obserwacja ptaków przy karmniku, na spacerze lub gdzieś w naturalnym środowisku? Ćwiczymy wtedy wiele sprawności poznawczych:

  • spostrzeganie szczegółów. 
  • dostrzeganie całości. 
  • uwzględniania szczegółów w kontekście całości. 
  • zapamiętywanie. 
  • porównywanie treści w pamięci roboczej z zasobami pamięci długoterminowej. 
  • ujmowanie spostrzeżenia w szerokim kontekście sytuacyjnym. 
  • wyciąganie trafnych wniosków. 
  • wielomodalne spostrzeganie, analizę i podsumowywanie. 

I jeszcze robimy to w przyjemny sposób, nie na ekranie komputera czy smartfona. 

Ukazał się drukiem (może pierwszy na świecie, na pewno od nikogo nie ściągaliśmy) zeszyt ćwiczeń funkcji poznawczych oparty o analizę szczegółów upierzenia i opisy sylwetek powszechnie występujących w naszym kraju ptaków. Obejmuje tylko gatunki najłatwiejsze do spotkania w pobliżu siedlisk człowieka. 

Poradnik może spełnić swoją rolę także przez zachęcenie do spacerów i poznawania gatunków ptaków w naturze. Może zachęcać do wyjścia z domu i skierowania uwagi na świat na zewnątrz. W przypadku osób z depresją, zaburzeniami lękowymi, schizofrenią czy innymi problemami zdrowia psychicznego może to wspomagać poprawę samopoczucia i funkcjonowania.

Drukowane zeszyty ćwiczeń są do uzyskania u przedstawicieli Firmy Lundbeck (której bardzo dziękuje).

„Analiza szczegółów i dostrzeganie całości” Autorzy: Sławomir Murawiec i Piotr Tryjanowski. Rysunki: Katarzyna Skakuj. Lundbeck, 2022.