Depresja i zaburzenia lękowe


Zaburzenia lękowe to najczęściej występująca grupa zaburzeń psychicznych, a znaczenie lęku i jego skutków wzrosło znacząco w dobie COVID-19. Zająłem się tematem zaburzeń lękowych w rozdziale zatytułowanym: „ Zaburzenia lękowe: epidemiologia, geneza, różnicowanie, lęk czy depresja”.

Depresja i zaburzenia lękowe” pod redakcją Prof. Marka Jaremy to najnowsza pozycja wydana przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL (Warszawa 2021) w cyklu „W gabinecie lekarza specjalisty”.
Mam zaszczyt być jednym z autorów tej wartościowej i nowoczesnej pozycji w tak znakomitym gronie, w którym znajdują się także: Prof. Marta Anczewska, Prof. Agnieszka Samochowiec, Prof. Jerzy Samochowiec, Prof Dominika Dudek, Dr Katarzyna Cyranka, Prof. Adam Wichniak i Prof. Janusz Rybkowski.

Strona Wydawnictwa:

https://pzwl.pl/Depresja-i-zaburzenia-lekowe.-W-gabinecie-lekarza-specjalisty.,147979269,p.html?fbclid=IwAR2Cz4UG6ewQE1uIgvm1H7BdblqLJ-g7kzIJOBHFa7tUnTBUAVvNs8SQHag

Depresja i zaburzenia lękowe. W gabinecie lekarza specjalisty.

PZWL, 2021. Redakcja naukowa Marek Jarema.