Hobby na spokój ducha. O poprawianiu dobrostanu poprzez zbliżenie się do natury.


„Hobby na spokój ducha. O poprawianiu dobrostanu poprzez zbliżenie się do natury – mówi psychiatra dr Sławomir Murawiec.

„Hobby na spokój ducha” to tytuł wywiadu jaki udzieliłem Redaktor Jolancie Chyłkiewicz i który został opublikowany w „Newsweek Psychologia” numer 5/2021.
Tym hobby jest oczywiście obserwowanie ptaków, a szerzej w kontekście terapeutycznym – interwencje oparte na kontakcie z naturą.

https://www.newsweek.pl/wiedza/psychologia/nowy-numer-newsweek-psychologia-52021-dobrostan-spis-tresci/p5tn5d7