Konferencja Naukowa „Psychiatria Płci 2020 ON-LINE’


Zapraszam do uczestnictwa w pierwszej Konferencji Naukowej „Psychiatria Płci 2020 ON-LINE” 05.12.2020 w przestrzeni wirtualnej.

http://psychiatriaplci.90c.pl/

Objawy zaburzeń psychicznych, ich przebieg a także leczenie wykazują różnice zależności od płci. Jednocześnie są omawiane w podręcznikach, przewodnikach farmakoterapii, wytycznych tak, jakby tych różnic nie było. Są przedstawiane w sposób ujednolicony, uśredniony, co nie odpowiada ani doświadczeniu klinicznemu ani wynikom badań. Przedstawiane są więc kryteria dla schizofrenii, depresji, zaburzeń lękowych, zasady ich leczenia, substancje lecznicze, które mogą być zastosowane i tylko przy okazji omawiania ich działań niepożądanych pojawiają się kwestie różnic płci, gdy mowa o zaburzeniach seksualnych, ciąży czy karmieniu. Tych różnic pomiędzy płciami jest znacznie więcej, pojawiają się na każdym etapie procesu diagnostycznego i terapeutycznego, nie są jednak odpowiednio opisywane, podkreślane czy uwzględniane w literaturze specjalistycznej i w trakcie konferencji naukowych czy szkoleń. A wystarczy chwila odwołania się do własnego doświadczenia i zadanie sobie pytania – czy rzeczywiście kobiety i mężczyźni ze schizofrenią, chorobą dwubiegunową, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i innymi rodzajami najczęściej występujących zaburzeń mają takie same objawy? Napotykają te same problemy w leczeniu? Tak samo odpowiadają na podawane im leki? Przebieg choroby jest u nich taki sam? Nie. Dlatego warto wziac udział w Konferencji Psychiatria Płci

Organizatorem jest 90 Consulting