Leczenie farmakologiczne epizodu depresji i zaburzeń depresyjnych nawracających


Leczenie farmakologiczne epizodu depresji i zaburzeń depresyjnych nawracających – wytyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta krajowego ds. Psychiatrii Dorosłych

Jestem w gronie ekspertów którzy opracowali wytyczne leczenia farmakologicznego epizodu depresji i zaburzeń depresyjnych nawracających, które są już dostępne na stronie „Psychiatrii Polskiej”.

Wytyczne zostały opracowane przez Grupę Roboczą, w której skład weszli członkowie Zarządu i eksperci Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także Konsultant Krajowy ds. Psychiatrii dorosłych.

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Samochowiec_PsychiatrPolOnlineFirstNr220.pdf