Lęki, depresja, syndrom stresu pourazowego


Bardzo ciekawy tekst o skutkach pandemii dla zdrowia psychicznego. Przedstawia bardzo różne aspekty, bardzo wiele punktów widzenia i z tego względu kreśli bardzo niezwykle panoramę problemów. Miałem możność udzielenia kilku wypowiedzi z punktu widzenia psychiatry w tym opracowaniu.

Link do opracowania spidersweb.pl

Photo by brut carniollus on Unsplash