Nowa „Psychiatria” numer 3 2021


Na stronie czasopisma jest już opublikowana „Psychiatria” numer 3 2021.
Jak zawszebardzo ciekawa, różnorodna i tym razem bardzo międzynarodowa.
Pierwsze artykuły w tym numerze to prace badawcze w języku angielskim, między innymi z Iranu i Portugalii, ale także artykuł o doświadczeniach ze spaceru psycho-ornitologicznego dla
profesjonalistów zdrowia psychicznego, który miał miejsce w lutym 2021. Kolejne artykuły, już w języku polskim, poruszają cały szereg aktualnych tematów. Między innymi temat powikłań neuropsychiatrycznych COVID-19.

https://journals.viamedica.pl/psychiatria/issue/current