O znaczeniu reguł w pracy i w życiu


O tym, jakie skutki może mieć nie przestrzeganie reguł, które zdaniem wielu osób powinny obowiązać w pracy ( ale i patrząc szerzej ogólnie w życiu) piszę w 6 numerze magazynu „Twarze Depresji”: „Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną sytuację, która – jak wynika z mojego doświadczenia – prowadzi do szczególnie silnych i długotrwałych załamań stanu psychicznego o obrazie depresji. To sytuacja, w której ma miejsce poważne zakwestionowanie podstawowych reguł, które w przekonaniu pracownika obowiązują w życiu. Odwołując się do konkretów: wiele sumiennych, odpowiedzialnych i twórczych osób jest głęboko przekonanych, że w życiu obowiązują pewne reguły, które odnoszą się zarówno do pracy, jak i mają szerszy wymiar. Uważają, że za dobrą pracę należy się nagroda, uznanie, docenienie. Można to ująć w ten sposób: skoro pracuję dobrze, aktywnie i twórczo, to powinna się z tym wiązać nagroda, uznanie ze strony przełożonych, firmy, docenienie mojego wysiłku i kreatywności. Jeśli ten system wartości zostaje zakwestionowany, jeśli nie potwierdza się w realnym życiu, osoby takie doświadczają często bardzo głębokiego złamania funkcjonowania psychicznego, olbrzymiej rozpaczy, apatii i poczucia „zawalenia się świata””.

https://twarzedepresji.pl/nr-6-2022/

Murawiec S.: Gdy praca jest sensem życia. Kwartalnik Twarze Depresji, 2022; 6: 8-9.