Ornitologia terapeutyczna w „Wieściach Akademickich”


Rozmowa o ornitologii terapeutycznej w „Wieściach Akademickich”, czasopiśmie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
„Wieści Akademickie” w numerze grudniowym 2020 opublikowały rozmowę z Prof. Piotrem Tryjanowskim i ze mną na temat znaczenia amatorskiego obserwowania ptaków dla zdrowia psychicznego oraz książki „Ornitologia terapeutyczna.” Całość wywiadu dostępna poniżej i w czasopiśmie.

Całość wywiadu dostępna poniżej i w czasopiśmie.

Wieści Akademickie