Ornitologia terapeutyczna. Ptaki Zdrowie Psychika


Nowatorski w skali światowej pomysł i dzieło jakiego jeszcze nie było -zebranie w przystępnej formie wiedzy, doświadczeń i publikacji naukowych na temat znaczenia (amatorskiej) obserwacji ptaków dla zdrowia psychicznego. Z punktu widzenia ornitologa i psychiatry, wymieniających się doświadczeniami w obserwowaniu ptaków i ludzi.

Księgarnia Bogucki