Pandemia odbija się na zdrowiu medyków


Okres pandemii jest szczególnie trudnym okresem dla pracowników ochrony zdrowia, w tym dla lekarzy.
W portalu Wirtualna Polska miałem możność komentować wynik badania, z którego wynika że „80 procent lekarzy w Polsce przyznało, że w ostatnich miesiącach podupadło na zdrowiu psychicznym”, oraz że „najczęstszą przyczyną wskazywaną przez ankietowanych 712 medyków były trudne warunki pracy.
Pod tym pojęciem kryje się zła organizacja zadań (61 proc.), nadmiar obowiązków (ponad 41 proc.), niewłaściwe podejście przełożonych (40 proc.) czy nieracjonalne zachowanie pacjentów (ponad 30 proc.) ”
Dla wielu lekarzy to najtrudniejszy okres w życiu zawodowym. Dziękuję redaktor Klaudii Stabach za tą rozmowę, W artykule wypowiada się także Dr Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Link:

https://kobieta.wp.pl/pandemia-odbija-sie-na-zdrowiu-medykow-bagatelizowanie-tego-jest-niebezpieczne

Fotografia:

Photo by Mulyadi on Unsplash