Warsztat Komisji Kultury i Sztuki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Psychiatrzy-Twórcy”


Medycyna jest sztuką. Także psychiatria jest sztuką, a niektórzy psychiatrzy są aktywnymi artystami i twórcami. Jako Przewodniczący Komisji Kultury i Sztuki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przeprowadziłem rozmowę z Dr Katarzyną Szaulińską-Dynowską, Dr Hanną Jurczak i Prof. Agatą Szulc, które dzielą swoimi doświadczeniami i refleksjami na styku tematyki psychiatrycznej i artystycznej. Warsztat Komisji Kultury i Sztuki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z cyklu „Psychiatrzy – Twórcy” miał miejsce w grudniu 2021 w trakcie Kongresu Medforum w Wiśle (10.12.2021). Na YouTube dostępne jest nagranie będące zapisem wspaniałej i głęboko autentycznej rozmowy.

Warsztat Komisji Kultury i Sztuki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Psychiatrzy- Twórcy” z udziałem: Prof. Agata Szulc, Dr Katarzyna Szaulińska-Dynowska i dr Hanna Jurczak. XV Międzynarodowy Kongres Psychiatria Medforum „Indywidualny i psychospołeczny wymiar kryzysu pandemicznego”, Wisła 9-11.12.2021