Wrażliwi na ludzi. Wrażliwi na słowa.


„Wrażliwi na ludzi. Wrażliwi na słowa” to kampania realizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Na temat potrzeby używania nie-dyskryminującego i nie odrzucającego języka w życiu codziennym (a także w polityce) rozmawiałem w Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją (23.02.2022) w Onet Rano z redaktor Iwoną Kutyną.

„Jest bardzo ważne, w jaki sposób mówimy o problemach natury psychicznej w przestrzeni publicznej, w mediach i polityce oraz jest ważne, w jaki sposób zwracamy się już bezpośrednio do osób, które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne” powiedział dr Sławomir Murawiec.

Źródło: Co możemy zrobić, aby choroby psychiczne przestały być tematem tabu w przestrzeni publicznej?

Z dr Sławomirem Murawcem rozmawia redaktor Iwona Kutyna. Onet rano. 23.02.2022