XII Kongres Akademii po Dyplomie


XII Kongres Akademii po Dyplomie Psychiatria (18.03.2022)

W trakcie Kongresu przedstawiłem prezentację: „Lęk i zaburzenia związane z lękiem”.

Na zdjęciu wykonanym w trakcie Akademii po Dyplomie jestem wraz z Kierownikiem Naukowym Kongresu Prof. Piotrem Gałeckim a także Prof. Agatą Szulc, Prof. Januszem Rybakowskim i Prof. Marcinem Wojnarem.