XV Międzynarodowy Kongres Psychiatria Medforum „Indywidualny i psychospołeczny wymiar kryzysu pandemicznego”


W tym ważnym kongresie, kończącym cykl konferencyjny roku 2021, miałam możność zaprezentowania kilku wystąpień, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem jego uczestników. Wspólnie z Prof. Tomaszem Sobowem przedstawiliśmy nowatorski sposób myślenia na temat psychofarmakologii depresji i leku. Czyli „profilowanie” którym zajmuje się już od kilku lat. Sesja „Psychiatrii opartej na doświadczeniu” także zainteresowała wielu uczestników i pozwoliła na zapoznanie się z bardzo aktulanymi problemami pracy z osobami nieheteronormatywnymi, transpłciowymi, niebinarnymi, a także wprowadziła w zagadnienia depresji poporodowej oraz problemy okresu menopauzy.

Bardzo ciekawą sesję Komisji Kultury i Sztuki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Psychiatrzy- Twórcy” miałem zaszczyt poprowadzić z udziałem: Prof. Agaty Szulc, Dr Katarzyny Szaulińskiej-Dynowskiej i dr Hanny Jurczak.

W sumie mój aktywny udział w Kongresie obejmował:

Sobów T., Murawiec S.: Sztuka słuchania, wyboru i łączenia oczami lekarza psychiatry – psychofarmakoterapia spersonalizowana w przypadkach. XV Miedzynardowy Kongres Psychiatria Medforum, Wisła 9-11.12.2021

Murawiec S.: Psychologiczne aspekty lezenia farmakologicznego w kontekście seksulaności i gender. XV Miedzynardowy Kongres Psychiatria Medforum, Wisła 9-11.12.2021

Warsztat Komisji Kultury i Sztuki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Psychiatrzy- Twórcy” z udziałem: Prof. Agata Szulc, Dr Katarzyna Szaulińska-Dynowska i dr Hanna Jurczak. XV Międzynarodowy Kongres Psychiatria Medforum „Indywidualny i psychospołeczny wymiar kryzysu pandemicznego”, Wisła 9-11.12.2021