Zdrowie psychiczne w pandemii


Wywiad dla miesięcznika Świat Problemów pod redakcją Ewy Pągowskiej.
Omówiliśmy bieżącą sytuację zdrowia psychicznego w czasie pandemii plus pojawiły się reprodukcje okładek książek „Człowiek w obliczu nieznanego” i „Ornitologii terapeutycznej”.

http://www.swiatproblemow.pl/