Napisz i wciśnij Enter aby wyszukać lub Esc aby anulować.

O Mnie


Jestem lekarzem specjalistą psychiatrą i psychoterapeutą z ponad 20-to letnim doświadczeniem.

Ponad 15 lat pracowałem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie od kilu lat pracuję w praktyce prywatnej.

Jestem autorem wielu prac naukowych i popularno- naukowych, opartych na najnowszych doniesieniach i wiedzy,
łączącej wymiar biologiczny i psychologiczny leczenia zaburzeń psychicznych.

Opublikowałem także wiele rozdziałów w książkach i podręcznikach psychiatrii i psychoterapii.

Jestem współautorem kilku książek, między innymi: „Od neurobiologii do psychoterapii”,„ Depresja 2016” i „Depresja 2017” oraz „Farmakoterapia w psychiatrii ambulatoryjnej”.

Jako ekspert, a także jako Rzecznik Prasowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wypowiadam się w mediach na tematy związane z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego i ich leczenia.

Jestem Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego „Psychiatria” oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Jestem także laureatem nagrody „Złota Synapsa” przyznanej w 2018 w kategorii „Zasłużony dla Psychiatrii”