Hipochondria często występuje z innymi zaburzeniami psychicznymi, najczęściej lękowymi.


Zaburzenia polegające na lęku przed poważną i zagrażającą życiu chorobą (hipochondyczne) – wywiad dla „Puls Medycyny” przeprowadziła redaktor Katarzyna Matusewicz.

Pacjenci z zaburzeniami hipochondrycznymi wielokrotnie zwracają się do lekarzy różnych specjalności z oczekiwaniem przeprowadzenia kolejnych badań diagnostycznych. Są przekonani o istnieniu u nich poważnej, zagrażającej życiu choroby. Dociekliwy wywiad pozwala na znalezienie początku ich zaburzeń i wyodrębnienie ich przyczyn. Poprzez to staje się możliwa skuteczna pomoc farmakologiczna i psychoterapeutyczna.

Więcej na ten temat:

https://pulsmedycyny.pl/dr-murawiec-hipochondria-czesto-wystepuje-z-innymi-zaburzeniami-psychicznymi-najczesciej-lekowymi-1130635

Dr Murawiec: hipochondria często występuje z innymi zaburzeniami psychicznymi, najczęściej lękowymi. Rozmowę przeprowadziła Katarzyna Matusewicz. „Puls Medycyny” 15.10.2021