Męska depresja chodzi w masce


O męskiej depresji opowiadam w najnowszym wydaniu „Newsweek Psychologia” (2/2021) w rozmowie z Redaktor Zuzanną Piechowicz. Warto mieć świadomość, że w depresji u mężczyzn mogą dominować objawy skierowane do zewnątrz (eksternalizacyjne) takie jak złość, drażliwość, zachowania ryzykowne, nadużywanie alkoholu, pracoholizm.
O tym wszystkim i o wielu doświadczeniach z sytuacjami, kiedy mężczyzna z depresją zgłasza się do psychiatry, można przeczytać w tym wywiadzie.

https://www.e-kiosk.pl/numer,355785,newsweek_psychologia