Pacjenci z fobią społeczną, hipochondrią i zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi


Artykuł „Pacjenci z fobią społeczną, hipochondrią i zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi” został opublikowany w czasopiśmie „Psychiatria po Dyplomie” w numerze 3/2021.
Artykuł jest oparty na doświadczeniach pracy z osobami z wymienionymi diagnozami w czasie pandemii i koncentruje się na zagadnieniu mechanizmów, w których osoby z takimi akurat
problemami natury psychicznej mogły nie odczuwać pogorszenia samopoczucia w jej trakcie.

https://podyplomie.pl/psychiatria/36362,pacjenci-z-fobia-spoleczna-hipochondria-i-zaburzeniami-obsesyjno-kompulsywnymi-w-dobie-covid-19?fbclid=IwAR0EtI9hpy8xkrLCRIt3_7hk7nqIdCxf-D7-F6wswgoQGrg7eeTjBojfkfk