Recepcja neuropsychoanalizy w Polsce


Rozdział mojego autorstwa zatytułowany „Recepcja neuropsychoanalizy w Polsce” został opublikowany w książce „Jak Feniks z popiołów? Odradzanie się psychoanalizy w powojennej i dzisiejszej Polsce” pod redakcją Ewy Kobylińskiej-Dehe i Katarzyny Prot-Klinger. W rozdziale omówiłem pierwsze działania osób zaangażowanych przenoszenie myśli neuropsychoanalitycznej do Polski i w włączanie jej w zakres wiedzy profesjonalistów zdrowia psychicznego w naszym kraju. W ciągu ponad dekady intensywnych działań uczestniczyłem w wielu konferencjach neuropsychoanalitycznych, które odbywały się na całym świecie i publikowałem sprawozdania, artykuły i rozdziały dotyczące tej tematyki.

https://universitas.com.pl/produkt/4138/Jak-Feniks-z-popiolow-O-odradzaniu-sie-psychoanalizy-w-powojennej-i-dzisiejszej-Polsce

Rozdział: Murawiec S.: Recepcja neuropsychoanalizy w Polsce. W: Kobylińska-Dehe E., Prot-
Klinger K.(red.): Jak Feniks z popiołów? Odradzanie się psychoanalizy w powojennej i
dzisiejszej Polsce. Universitas, Kraków, 2021, s: 293-309.